Kutsu Wiurila Golf & Country Club ry:n vuosikokoukseen 2021

Kutsu Wiurila Golf & Country Club ry:n vuosikokoukseen

Kokous järjestetään torstaina 25.2.2021 kello 18 Teams-kokouksena.

 

Osallistumista koskevat ohjeet:

Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että vuosikokous järjestetään Teams-kokouksena. Lisäksi hallitus on päättänyt, että kokoukseen pitää ilmoittautua sähköpostitse yhdistyksen sihteerille (petri.kallijarvi@wgcc.fi) viimeistään kolme päivää ennen kokousta maanantaina 22.2.2021 klo 18. Jokaisen osallistujan pitää ilmoittautua henkilökohtaisesti. Edellä mainitut päätökset ovat mahdollisia väliaikaisesta poikkeamisesta muun muassa yhdistyslaista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) säädetyn lain 4 §:n nojalla.

Vuosikokouksessa ei ole mahdollista edustaa toista jäsentä valtakirjalla. Vuosikokouksessa on siten voimassa yhdistyslain (503/1989) 25 §:n 1 momentin sääntö siitä, ettei yksityishenkilö voi käyttää äänioikeutta asiamiehen välityksellä. Yhdistyksen hallitus ei ole päättänyt poiketa tästä säännöstä em. väliaikaisen lain nojalla.

Yhdistyksen hallitus lähettää vuosikokoukseen ilmoittautuneille sähköpostilla tekniset osallistumisohjeet, ohjeet kokouskäytännöistä ja kokousaineiston ilmoittautumiselle varatun määräajan umpeutumisen jälkeen siihen sähköpostiosoitteeseen, josta ilmoittautuminen vuosikokoukseen on tullut. Teams-kokoukseen osallistuminen ei edellytä sovellusten eikä ohjelmistojen lataamista tai hankkimista. Osallistuminen on mahdollista esimerkiksi mobiililaitteella tai tietokoneella, jossa on internetyhteys.

Vuosikokouksessa käsiteltävät sääntöjen määräämät asiat

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
  3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
  5. Todetaan kokouksen laillisuus
  6. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 
  7. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 
  8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  9. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja kapteeni
  10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle ja kahdeksi uudeksi jäseneksi
    Erovuorossa: Petri Kallijärvi (sihteeri/rahastonhoitaja), Marko Paassilta (nuorisotoimikunta) ja Tuula Koponen (kenttätoimikunta)
    Hallitus esittää, että valitaan hallitukseen kaksi uutta jäsentä uuden aktivointitoiminnan perustamisen ja sihteeri/rahastonhoitajan tehtävän jakamisen vuoksi.
  11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varahenkilö
  12. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen perustuva talousarvio
  13. Vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksujen suuruus sekä niiden erääntymisajankohta
    Hallitus esittää jäsenmaksuille kolmea maksuluokkaa: aikuinen, nuori aikuinen ja nuorisojäsen.
  14. Päätetään toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien palkkioista sekä hallituksen kokouspalkkioista
  15. Muut asiat
    Hallitukselle ei ole tullut esityksiä muista asioista yhdistyksen sääntöjen 11 kohdan edellyttämällä tavalla.
  16. Kokouksen päättäminen

 

11.2.2021 Wiurila Golf & Country Club ry:n hallitus