KILPAILUMÄÄRÄYKSET

WIURILA GOLF – KILPAILUMÄÄRÄYKSET
V
oimassa 8.6.2022 alkaen

Seuraavat kilpailumääräykset yhdessä kilpailutoimikunnan laatimien kilpailukohtaisten lisäysten ja täsmennysten kanssa ovat voimassa kaikissa Wiurila Golfin kilpailuissa.

 

 1. ILMOITTAUTUMINEN

Kilpailuun ilmoittaudutaan ensisijaisesti NexGolfin kautta. Caddiemasterille puhelimella, sähköpostilla tai muulla tavoin ilmoittautuessaan pelaaja on itse velvollinen tarkistamaan ilmoittautumisensa rekisteröinti NexGolfista ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Viikonlopun kilpailuihin ilmoittautuminen päättyy edeltävänä torstaina klo 18. Muihin kilpailuihin ilmoittautuminen päättyy kilpailukutsussa ilmoitettuna aikana.

 

 1. OSANOTON PERUUTTAMINEN

Peruutus on tapahduttava ennen ilmoittautumisajan päättymistä, sen jälkeen kilpailija on velvollinen maksamaan kilpailumaksun, mikäli hänellä ei ole hyväksyttävää syytä tai ei ole ilmoittanut lainkaan poisjäännistä.

 

 1. JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN

Jälki-ilmoittautuneita otetaan vain mahdollisuuksien mukaan poisjääneiden tilalle tai jo arvottuihin vajaisiin ryhmiin. Jälki-ilmoittautuneilta peritään kilpailumaksun lisäksi 5€.

 

 1. POISJÄÄNTI ”NO SHOW”

Jos kilpailija jättää saapumatta WGCC Ry:n järjestämään kilpailuun ilmoittamatta tai ilman pätevää syytä, seuraa siitä kilpailukielto kyseiseen kilpailuun seuraavana vuonna. Kilpailija voi esittää halutessaan kilpailutoimikunnalla lieventäviä asiahaaroja, joiden perusteella kilpailutoimikunnan on mahdollista lieventää rangaistusta.

 

 1. LÄHTÖJEN ARVONTA

Kilpailun lähdöt arvotaan lähtöaikatoiveita mahdollisimman hyvin noudattamalla. Kilpailun järjestäjällä on oikeus järjestellä lähtöjä esimerkiksi seuraavien syiden takia: Pelin sujuvuus (tasoitus, pelinopeus) tai aloittelevan kilpailijan turvallisuuden tunne (peliseura). Lopullisen lähtölistan oikeellisuus ja tiedottaminen on kilpailun järjestäjän vastuulla. Lähtölistaan ei tehdä julkistamisen jälkeen muutoksia kuin poisjäännin tai jälki-ilmoittautumisen takia.

 1. PELINOPEUS (Sääntö 5.6)

Jokaiselle reiälle annetaan maksimipeliaika, joka perustuu reiän pituuteen ja vaikeuteen. Näistä ajoista muodostuu pelaamisen aikataulu, jota pelaajien ei tulisi ylittää.

Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailun aikataulusta tai, muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa, enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, heidät voidaan asettaa aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ilmoitetaan ryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 30 sekuntia, mutta alle 40 sekuntia, siitä hetkestä lähtien, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:

     Lyöntipeli  Reikäpeli
1. rikkomus:   Varoitus Varoitus
2. rikkomus  Toinen varoitus Toinen varoitus
3. rikkomus: Yksi rangaistuslyönti Reiän menetys
4. rikkomus: Kaksi rangaistuslyöntiä lisää Reiän menetys
5. rikkomus: Tuloksen hylkääminen  Tuloksen hylkääminen

Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä hetkestä lähtien, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja suoraan yhden lyönnin rangaistuksen pelin viivyttämisestä kolmella ensimmäisellä rikkomuskerralla ja sen jälkeen edellä olevan taulukon mukaisesti.

Aikatarkkailua tekevät vain tuomarit. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin mielestä on pelaajan vuoro lyödä.

Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän ryhmän. Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellisen aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa.

Edellä mainitun lisäksi pelaajaa voidaan aikatarkkailla ilmoittamatta siitä pelaajalle riippumatta siitä onko hänen ryhmänsä jäljessä tai ei. Mikäli pelaaja tällöin käyttää aikaa lyönteihinsä enemmän kuin 60 sekuntia, hän saa rangaistukset samalla tavalla kuin hän olisi aikatarkkailussa (30-40 sek.).

 

 1. Tilapäiset kiinteät haitat (TIO)

Toimikunta määrittelee tilapäiset kiinteät haitat ennen kutakin kilpailua. Mallipaikallissääntö F-23 on voimassa.

 

 1. Pelin keskeyttäminen (Sääntö 5.7)

Seuraavia signaaleja käytetään pelin keskeyttämiseksi ja jatkamiseksi:

•Välitön pelin keskeyttäminen vaarallisen tilanteen vuoksi: Yksi pitkä sireenin ääni
•Tavanomainen pelin keskeyttäminen:  Kolme peräkkäistä sireenin ääntä
•Pelin jatkuminen:  Kaksi peräkkäistä sireenin ääntä

 

Huomautus: Mikäli peli keskeytetään välittömästi vaarallisen tilanteen vuoksi, myös kaikki harjoittelualueet suljetaan välittömästi.

 

 1. Harjoittelu (Sääntö 5.2)

Lyöntipelissä sääntöä 5.2b muokataan seuraavasti: Kilpailupäivänä pelaaja saa harjoitella kilpailukentällä ennen kierrosta tai kierrosten välissä.

 

 1. Kuljetus

Kierroksen aikana pelaajan tai caddien tulee kulkea jalkaisin, paitsi jos toimikunta tai kilpailun johtaja on myöntänyt luvan tilapäiseen moottoroituun kuljetukseen tai hyväksyy sen myöhemmin. Pelaajalla, joka on pelannut tai tulee pelaamaan lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella, on aina lupa moottoroituun kuljetuksen. Pelaaja saa yleisen rangaistuksen jokaiselle väylälle, jolla rikkoo tätä paikallissääntöä. Jos rike tapahtuu kahden väylän välillä, rangaistus koskee seuraavaa pelattavaa väylää.

Golfauton käyttö kilpailuissa on oletuksena kielletty. Golfauton käyttö voidaan sallia kilpailukohtaisesti voimassa olevin lääketieteellisin perustein kilpailutoimikunnan enemmistön tai kilpailun johtajan luvalla. Poikkeukset määritellään kilpailukohtaisissa määräyksissä. Lupa auton käyttöön on haettava hyvissä ajoin ennen kilpailua. 

 

 1. Tuloskortin palauttaminen

Pelaajan katsotaan palauttaneen tuloskorttinsa toimikunnalle, kun hän on poistunut tuloskorttien jättämiseen varatulta alueelta, Scoring Arealta.

 

 1. Tasatulosten ratkaiseminen

Tasatulokset ratkaistaan toimikunnan kilpailumääräyksissä ilmoittamalla tavalla.

 • Pistebogey: 1. alhaisempi tasoitus, 2. matemaattinen menetelmä
 • Tasoituksellinen lyöntipeli: 1. alhaisempi tasoitus, 2. matemaattinen menetelmä
 • Tasoitukseton lyöntipeli: matemaattinen menetelmä, mutta seuran mestaruuskilpailussa tasatilanteessa kilpailun voittaja ratkaistaan välittömästi suoritettavalla “sudden death”-uusinnalla.

 

 1. Kilpailun tai ottelun tulokset – Kilpailun päättyminen

Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai ottelun tulos ja/tai kilpailun tulokset on laitettu ilmoitustaululle.

 

 1. Palkinnot

Pelaajalle, jolla ei ole aktiivista tasoitusta ei jaeta palkintoja tasoituksellisessa kilpailuissa.

 

 1. Käyttäytyminen

Mikäli pelaaja käyttäytyy epäurheilijamaisesti, toimikunta voi rangaista pelaajaa. Epäurheilijamaista käytöstä on mm.:

 • Kentänhoidon laiminlyönti (esim. jättää hiekkaesteen haravoimatta tai turpeet laittamatta takaisin)
 • Epäasiallinen kielenkäyttö
 • Mailan heittäminen tai muu vaarallinen käsittely
 • Kentän, kaluston tai muun omaisuuden vahingoittaminen
 • Toisen pelaajan, toimihenkilön tai muun henkilön solvaaminen

Toimikunta käsittelee kunkin tapauksen erillisenä. Mahdollisia rangaistuksia ovat: varoitus, yhden lyönnin rangaistus, yleinen rangaistus, tuloksen hylkääminen ja määräaikainen kilpailukielto.