AUKIOLOAJAT

Caddiemasterin toimisto 

arkisin klo 10:00-17:00 

la-su klo 9:00-14:00

 

Jäisellä kentällä pelaaminen kielletty!
 

p. 02-727 8100

 

 

YHTEYSTIEDOT

Viurilantie 126
24910 HALIKKO
Puh: (02) 727 8100
Email: toimisto@wgcc.fi 

Emme ota ajanvarauksia sähköpostitse.

AJANVARAUS NexGolf

KILPAILUT

PAIKALLISSÄÄNNÖT

 

WIURILA GOLF PAIKALLISSÄÄNNÖT 1.4.2017 alkaen                                            

1.Irtokivet hiekkaesteissä ovat liikuteltavia haittoja. (Sääntö 24-1)

2.Kiinteät haitat lähellä viheriötä paikallissääntö on voimassa. Kiinteiden haittojen vaikutuksesta vapaudutaan Säännön 24-2 mukaisesti. Lisäksi mikäli kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:

Pallo täytyy nostaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä tai viheriöllä.

Pallon ollessa viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla, voi pelaaja ottaa vapautuksen seuraavasti:

Pallo täytyy nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

Poikkeus: Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän paikallissäännön mukaista vapautusta, jos hän ei ilmeisestikään voi lyödä palloaan jonkin muun syyn kuin kiinteän haitan vaikutuksen vuoksi"

3.Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

4.Jos pallo osuu kentällä olevaan sähköjohtoon, on pelaajan uusittava lyönti rangaistuksetta. (Sääntö 20-5) Ellei pallo ole viivytyksettä saatavilla, voidaan pallo korvata toisella.

5.Kentän ulkorajat (Sääntö 27) Pallo on ulkona, kun se on kentän rajaksi määritetyn valkoisten tolppien toisella puolella. Pallo on ulkona, vaikka se edellä mainitussa tilanteessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua: esimerkiksi väylien 8 ja 10 sekä 14 ja 15 välillä.

6.Vesiesteet (Sääntö 26) Vesiesteet on merkitty keltaisin merkein. Mikäli on käytetty keltaisia viivoja, ovat viivat vesiesteen rajoja ja merkit vain ilmoittavat vesiesteen sijainnista. Sivuvesiesteet on merkitty punaisin merkein. Mikäli on käytetty punaisia viivoja, ovat viivat sivuvesiesteen rajoja ja merkit ilmoittavat sivuvesiesteen sijainnista.

7.Kunnostettavaa aluetta (Sääntö 25) ovat:

 1. sinisin paaluin merkityt alueet
 2. valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet
 3. siirtonurmen saumat
 4. sorapäällysteiset pintasalaojat
 5. syvät veden valumaurat hiekkaesteissä

8.Suojeltavat puut: Nuoret suojeltavat puut, jotka on tukipuin tuetut ja/ tai oranssin värisin nauhamerkinnöin varustettu. Jos tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiottua mailan heilahdusrataa, täytyy pallo nostaa ilman rangaistusta ja pudottaa Säännön 24-2b (kiinteä haitta) mukaisesti.

9.Betonilaattojen päällä olevat penkit ja roskalaatikot ovat kiinteitä haittoja. Vapauttaminen Säännön 24-2b (kiinteä haitta) mukaisesti.

10.Maahan painunut pallo – Paikallissääntö laajennetaan koskemaan koko pelialuetta. Pelialueella pallo, joka on uponnut omaan alastulojälkeensä, voidaan nostaa ja puhdistaa ja pudottaa ilman rangaistusta mahdollisimman lähelle paikkaa, missä se oli, mutta ei lähemmäksi reikää. Pudotettaessa pallon tulee osua ensimmäiseksi kentällä pelialueeseen.

Huomautus: Pallo on “painunut omaan alastulojärkeensä”, kun se on omassa alastulojäljessään ja osa siitä on maan pinnan alapuolella. Pallon ei välttämättä tarvitse koskea maapohjaa ollakseen maahan painunut (esim. ruoho, irralliset luonnonhaitat ja vastaavat voivat olla pallon ja maapohjan välissä).

Poikkeukset:

1. Pelaaja ei voi ottaa vapautusta tämän paikallissäännön nojalla, jos pallo on uponneena hiekkaan muualla kuin lyhyeksi leikattua alueella.

2. Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän paikallissäännön mukaista vapautusta, jos jokin muu syy kuin tämän paikallissäännön olosuhde tekee lyönnistä selvästi epätarkoituksenmukaisen.

11.   Mittalaitteet (Sääntö 14-3). Etäisyyttä mittaavat laitteet ovat sallittuja. Mikäli pelaaja täyden kierroksen aikana käyttää jotakin laitetta (mukaan lukien monitoimilaitteet kuten älypuhelimet) mitatakseen muuta kun etäisyyttä (esimerkiksi korkeusero, tuulennopeus tms.), hän rikkoo Sääntöä 14-3. (*)

12.Mobiililaitteet (puhelimet, tabletit, tietokoneet). Mobiililaitteiden käyttö on sallittua Golfin säännöissä sallitulla tavoilla. Puhelinominaisuuden (soittaminen, vastaaminen) käyttö on sallittua ainoastaan tuomarin paikalle kutsumiseksi, hätätilanteessa tai tuomarin antamalla luvalla. (*)

13. Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa.

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti: Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom.: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA

Reikäpeli – Reiän menetys

Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä

(*) lisäksi säännöt 11 ja 12: Seuraavasta rikkeestä – Pelistä sulkeminen

 

PELIAIKATAULU

4-hengen ryhmälle

Wiurila Golf & Contry Club

 

Hole

Time allowed

Total

Hole

Time allowed

Total

1

00:14

0:14

10

00:14

02:22

2

00:12

0:26

11

00:12

02:34

3

00:14

0:40

12

00:14

02:48

4

00:17

0:57

13

00:14

03:02

5

00:14

1:11

14

00:14

03:16

6

00:12

1:23

15

00:17

03:33

7

00:17

1:40

16

00:12

03:45

8

00:14

1:54

17

00:14

03:59

9

00:14

2:08

18

00:17

04:16

 

UUTISET

WGCC

NUORISO

 • 16.6.2016

  Varsinaiset nuorison sivut löytyvät TOIMINTA-valikosta

SENIORIT

 • 16.6.2016

  Varsinaiset SENIORIEN sivut löytyvät TOIMINTA-valikosta

NAISET

 • 16.6.2016

  Varsinaiset NAISTEN sivut löytyvät TOIMINTA-valikosta

KENTTÄMESTARI

SoMe