HALLITUS

Teppo Nieminen, pj
Pasi Anttila
Veli-Matti Toivonen
Juri Virkki
Mika Aitio