Heikki Isotuvan rahasto

2020

Pinjan kohdalla perusteluina on mainittu seuraavaa: Pinja Kaijasella on ensimmäinen vuosi golfin parissa. Hänellä on innostunut asenne ja hän on aktiivisesti mukana. Hän on kehittynyt golffarina ja haluaa kehittyä edelleen lajin parissa.

Epun perustelut kuuluvat: Eppu Aho on edistynyt hyvin pelaajana ja hänen kilpailumenestyksensä on seuran paras. Hän on aktiivinen harjoituksiin ja kilpailuihin osallistuja ja lisäksi aina mukana muissa seuran aktiviteeteissä.  Hänellä on loistava asenne peliin ja ihmisiin.

Stipendien saajat julkistettiin viime lauantain 30-vuotisjuhlassa. Koko Wiurilan golfyhteisö onnittelee stipendien saajia!
 

 

2019

Vuonna 2019 rahastosta jaettiin kaksi sadan euron stipendiä seuran junioripelaajille esimerkillisyydestä seuratoimijana, aktiivisuudesta ja menestyksestä juniorikilpailijana. Hallitus myönsi stipendit junioritoimikunnan esityksestä Eppu Aholle ja Janet Isometsälle, jotka maksetaan v 2020 puolella.

 

 

 

RAHASTON SÄÄNNÖT

1.      

Rahaston nimi

Rahaston nimi on "Heikki Isotuvan rahasto".

Sen kotipaikka on Viurilantie 126, 24910 SALO.

 

2.      

Rahaston perustaminen

Rahasto on perustettu Wiurila Golf & Country Club ry:n (y-tunnus 3042873-7) yhdistyksen hallituksen päätöksellä 18.10.2019. Rahasto on osa Wiurila Golf & Country Club ry:tä, joka toimii rahaston ylläpitäjänä. Wiurila Golf & Country Club ry voi ottaa rahastoon lahjoituksia ja testamentteja yksityisiltä, yrityksiltä ja yhteisöiltä vastaan.

 

3.      

Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea Wiurila Golf & Country Club ry;n nuorten pelaajien harrastamista, harrastuksen jatkumista ja kehittymistä pelaajana. Tarkoituksensa mukaisesti rahasto voi jakaa vuosittain stipendejä.  

Stipendin jakoperusteet voivat olla seuraavat:
- pelaajan aktiivisuus ja sitoutuneisuus
- pelaajan esimerkki yhteisön jäsenenä
- p
elaajan kilpailumenestys
- pelaajan sosioekonominen tausta 

 

4.      

Rahaston hallinto ja päätöksenteko

Rahaston varat on erotettu yhdistyksen muista varoista. Rahaston taloudellinen tilanne ja varoista myönnetyt stipendit perusteluineen annetaan tiedoksi yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa.

Päätöksen stipendien myöntämisestä tekee yhdistyksen hallitus nuorisotoimikunnan esityksen pohjalta. Nuorisotoimikunta huolehtii tehtyjen päätösten viestimisestä stipendien saajille.

 

5.      

Stipendien hakeminen ja myöntäminen

Jokainen Wiurila Golf & Country Club ry:n jäsen voi ehdottaa stipendin myöntämistä. Esityksen voi tehdä myös junioripelaajan huoltaja. Lisäksi yhdistyksen hallitus ja toimikunnat voivat tehdä esityksiä stipendeistä.

Esitykset tehdään nuorisotoimikunnan puheenjohtajalle. Nuorisotoimikunta ja yhdistyksen hallitus käsittelee esitykset luottamuksellisina.
Stipendin suuruus on sata euroa. Niitä voidaan myöntää vuosittain yhdestä neljään kappaletta huomioiden sekä tyttö että poika -pelaajat.

 

6.      

Rahaston tilikausi ja varojen käyttö

Rahaston tilikausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi. Yhdistys on vastuussa rahaston kirjanpidosta. Rahaston varat ja kirjanpito pidetään  erillisenä yhdistyksen kirjanpidosta ja varoista. 

 

7.      

Rahaston valvonta

Wiurila Golf & Country Club ry:n hallitus valvoo rahaston toimintaa. Rahastoa koskevat päätökset on omana kohtanaan yhdistyksen toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa. Rahaston toiminta esitellään yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Rahaston toiminnasta viestitään yhdistyksen www-sivuilla sekä hallituksen sopiviksi katsomissa tapahtumissa.

 

8.      

Noudatettavat säännökset ja määräykset

Rahastoa hallitaan rahaston sääntöjä, yhdistyksen sääntöjä, muita toiminnalle asetettuja säädöksiä ja määräyksiä sekä hyvää tapaa ja huolellisuutta noudattaen.

 

9.      

Rahaston sääntöjen muuttaminen

"Heikki Isotuvan rahaston" sääntöjä voidaan muuttaa tai rahasto lakkauttaa yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Mikäli rahasto lakkautetaan, niin käyttämättä jääneet varat mahdollisine korkoineen ohjataan yhdistyksen hallituksen valitsemaan hyväntekeväisyystoimintaan.

 

10.      

Sääntöjen voimaantulo

Rahaston säännöt tulevat voimaan 19.10.2019.