WGCC ry:n vuosikokous 15.2.2023

KUTSU WGCC RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS KESKIVIIKKONA 15.2.2023 KELLO 18:00

 

Kokous pidetään Wiurila Golfin Klubilla keskiviikkona 15.2.2023 kello 18:00.

Ilmoittautumiset NexGolfiin 13.02.2023 kello 22.00 mennessä.

Kokousmateriaali tai linkki materiaaleihin toimitetaan etukäteen ilmoittautuneille Nexgolfissa olevaan sähköpostiosoitteeseen.
Kahvitarjoilu ilmoittautumisten perusteella.

 

WIURILA GOLF & COUNTRY CLUB RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Keskiviikkona 15.2.2023 klo. 18.00
Paikka: Wiurila Golf & Country Club, Viurilantie 126, 24800 HALIKKO

Vuosikokouksessa käsiteltävät sääntöjen määräämät asiat
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
5. Todetaan kokouksen laillisuus
6. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
7. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja kapteeni seuraavaksi kaksivuotis kaudeksi
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja kahdeksi uuden hallituksen jäseneksi seuraavaksi kolmivuotis kaudeksi
      Erovuorossa: Eva Ake ja Riitta Noponen
      Hallituksen esitys uusiksi hallituksen jäseniksi ovat Eva Ake ja Riitta Noponen
11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varahenkilö.
      Hallituksen esitys toiminnantarkastajaksi Matti Sirva ja varahenkilöksi Markku Blom.
12. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen perustuva talousarvio
13. Vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksujen suuruus sekä niiden erääntymis ajankohta
      Hallitus esittää jäsenmaksujen pitämistä entisellään ja eräpäiväksi 15.3.2023
14. Päätetään toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien palkkioista sekä hallituksen kokouspalkkioista
     Hallitus esittää, että palkkioita ei makseta vuonna 2023
15. Muut asiat
      Hallitukselle ei ole tullut esityksiä muista asioista yhdistyksen sääntöjen 11 kohdan edellyttämällä tavalla.
16. Kokouksen päättäminen

 

Salossa, 31.1.2023, Wiurila Golf & Country Club ry:n hallitus