WGCC ry:n vuosikokous 15.2.2022 - etänä Teams

Kutsu Wiurila Golf & Country Club ry:n vuosikokoukseen
 
Kokous järjestetään tiistaina 15.2.2022 kello 18:00 Teams-kokouksena.
 
Kokouksen fyysinen paikka järjestäjille on Wiurilan Caddiemasterin toimisto, Viurilantie 126, 24910 Halikko as.
 
Osallistumista koskevat ohjeet:
 
Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että vuosikokous järjestetään Teams-kokouksena. Lisäksi hallitus on päättänyt, että kokoukseen pitää ilmoittautua sähköpostitse yhdistyksen sihteerille (pasi.kuhalainen@wgcc.fi) viimeistään kolme päivää ennen kokousta lauantaina 12.2.2022 klo 18:00. Jokaisen osallistujan pitää ilmoittautua henkilökohtaisesti.
Edellä mainitut päätökset ovat mahdollisia väliaikaisesta poikkeamisesta muun muassa yhdistyslaista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (375/2021) säädetyn lain 4 §:n nojalla.
Vuosikokouksessa ei ole mahdollista edustaa toista jäsentä valtakirjalla. Vuosikokouksessa on siten voimassa yhdistyslain (503/1989) 25 §:n 1 momentin sääntö siitä, ettei yksityishenkilö voi käyttää äänioikeutta asiamiehen välityksellä. Yhdistyksen hallitus ei ole päättänyt poiketa tästä säännöstä em. väliaikaisen lain nojalla.
 
Yhdistyksen hallitus lähettää vuosikokoukseen ilmoittautuneille sähköpostilla tekniset osallistumisohjeet, ohjeet kokouskäytännöistä ja kokousaineiston ilmoittautumiselle varatun määräajan umpeutumisen jälkeen siihen sähköpostiosoitteeseen, josta ilmoittautuminen vuosikokoukseen on tullut.
 
Teams-kokoukseen osallistuminen ei edellytä sovellusten eikä ohjelmistojen lataamista tai hankkimista. Osallistuminen on mahdollista esimerkiksi mobiililaitteella tai tietokoneella, jossa on internetyhteys.
 
Vuosikokouksessa käsiteltävät sääntöjen määräämät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 5. Todetaan kokouksen laillisuus
 6. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 
 7. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja kahdeksi uudeksi jäseneksi
  Erovuorossa: Tapio Rohkea ja Pikita Lempiäinen-Koponen.
  Hallitus esittää, että valitaan hallitukseen kaksi uutta jäsentä erovuoroisten tilalle.
 10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varahenkilö.
  Hallituksen esitys toiminnantarkastajaksi Matti Sirva ja varahenkilöksi Markku Blom.
 11. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen perustuva talousarvio
 12. Vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksujen suuruus sekä niiden erääntymisajankohta
  Hallitus esittää jäsenmaksujen pitämistä entisellään ja eräpäiväksi 15.3.2022
 13. Päätetään toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien palkkioista sekä hallituksen kokouspalkkioista
  Hallitus esittää, että palkkioita ei makseta vuonna 2022
 14. Muut asiat
  Hallitukselle ei ole tullut esityksiä muista asioista yhdistyksen sääntöjen 11 kohdan edellyttämällä tavalla.
 15. Kokouksen päättäminen

 
Salossa, 4.2.2022,  Wiurila Golf & Country Club ry:n hallitus