KUTSU WGCC RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS KESKIVIIKKONA 14.2.2024 KELLO 18:00

KUTSU WGCC RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS KESKIVIIKKONA 14.2.2024 KELLO 18:00

Kokous pidetään Wiurila Golfin Klubilla keskiviikkona 14.2.2024 kello 18:00.

Ilmoittautumiset NexGolfiin 12.02.2024 kello 22.00 mennessä.

Kokousmateriaali tai linkki materiaaleihin toimitetaan etukäteen ilmoittautuneilla Nexgolfissa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Kahvitarjoilu ilmoittautumisten perusteella.

WIURILA GOLF & COUNTRY CLUB RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Keskiviikkona 14.2.2024 klo. 18.00

Paikka: Wiurila Golf & Country Club, Viurilantie 126, 24800 HALIKKO

 

Vuosikokouksessa käsiteltävät sääntöjen määräämät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

5. Todetaan kokouksen laillisuus

6. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

7. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja kolmeksi uuden hallituksen jäseneksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Erovuorossa ovat: Pasi Kuhalainen, Toni Elo ja Tuula Koponen

                     ● Hallituksen esitys uusiksi hallituksen jäseniksi ovat: Pasi Kuhalainen, Riku Nore ja Maija Maunu

10. Valitaan hallituksen jäsen hallituksesta eronneen jäsenen tilalle jäsenen toimikauden loppuajaksi yhdeksi toimikaudeksi. Eronnut: Tapio Rohkea

                     ● Hallituksen esitys uudeksi jäseneksi: Veli-Matti Toivonen

11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varahenkilö.

                     ● Hallituksen esitys toiminnantarkastajaksi Matti Sirva ja varahenkilöksi Markku Blom.

12. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen perustuva talousarvio

13. Vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksujen suuruus sekä niiden erääntymis ajankohta

                      ● Hallitus esittää jäsenmaksujen suuruudeksi: Aikuiset 90 euroa ja nuoret (vuonna 2003 tai myöhemmin syntyneet) 30 euroa ja eräpäiväksi 15.3.2024. Liittymismaksu 0 euroa.

14. Päätetään toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien palkkioista sekä hallituksen kokouspalkkioista

                      ● Hallitus esittää, että palkkioita ei makseta vuonna 2024

15. Muut asiat

                      ● Hallitukselle ei ole tullut esityksiä muista asioista yhdistyksen sääntöjen 11 kohdan edellyttämällä tavalla.

16. Kokouksen päättäminen

Salossa, 5.2.2024, Wiurila Golf & Country Club ry:n hallitus