PAIKALLISSÄÄNNÖT

WIURILA GOLF - PAIKALLISSÄÄNNÖT voimassa 1.5.2019 alkaen

Täydellinen paikallissäännön teksti, johon alla olevissa paikallissäännöissä viitataan, löytyy the Official
Guide to the Rules of Golf -kirjasta sekä golf.fi sivuston materiaalipankin Mallipaikallissäännöistä.
Jollei toisin mainita, rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä
lyöntipelissä ja reiän menetys reikäpelissä).

1 Kentän ulkorajat (Sääntö 18.2)
1a) Pallo on ulkona, kun se on minkä tahansa kentän rajaksi määritetyn valkoisten tolppien toisella puolella.
1b) Pallo on ulkona, jos se päätyy ulkona olevalle tielle tai tällaisen tien toiselle puolelle. Pallo on ulkona, vaikka se tällaisessa tapauksessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua. Esimerkiksi väylien 8 ja 10 sekä 14 ja 15 välillä.

2 Estealueet (Sääntö 17)
2a) Kun estealue on kiinni ulkorajassa, estealueen raja yhtyy ulkorajan kanssa.
2b) Kun pelaajan pallo on löydetty miltä tahansa kentän ulkorajaan yhtyvältä punaiselta estealueelta tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on päätynyt sinne, ja kohta, josta pallo viimeksi ylitti
estealueen rajan, on kentän ulkorajan puolella estealuetta, on pelaajan mahdollisuus käyttää vastakkaisen puolen vapautumista Mallipaikallissäännön B-2.1 mukaan.

3 Epänormaalit kenttäolosuhteet (mukaan lukien kiinteät haitat) (Sääntö 16)
3a) Kunnostettavat alueet
 (1) Valkoisella tai sinisellä maalilla tai sinisillä tolpilla ympäröidyt alueet
 (2) Tuomarin epänormaaleiksi katsomat vahingoittuneet alueet (esim. työkoneiden, sateen tai kastelun
 aiheuttamat vahingot)
 (3) Sorapäällysteiset pintasalaojat
 (4) Siirtonurmen saumat, Mallipaikallissääntö F-7 on voimassa
 (5) Maalatut etäisyysmerkinnät viheriöllä tai yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi
leikatuilla alueilla. Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun maalatut merkinnät häiritsevät vain pelaajan
lyöntiasentoa.
 (6) Syvät veden valumaurat bunkkerissa
3b) Kiinteät haitat
(1) Kiinteä haitta ja siihen valkoisella maalilla yhdistetty alue katsotaan yhdeksi epänormaaliksi
kenttäolosuhteeksi.
(2) Kiinteä haitta ja sen sisällä olevat istutukset katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.
(3) Soralla tai hakkeella päällystetyt tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Yksittäiset kivet ja hakepalat
ovat irrallisia luonnonhaittoja.
(4) Betonilaattojen päällä olevat penkit ja roskalaatikot ovat kiinteitä haittoja.
3c) Maahan painunut pallo
Sääntöä 16.3 muokataan seuraavasti: Vapautuminen ilman rangaistusta ei ole sallittu pallon ollessa maahan painunut bunkkerin maa- tai ruohoseinämään.
3d) Vapautumisen rajoittaminen lyöntiasentoa häiritsevän eläimen kolon osalta
Sääntöä 16.1 muokataan seuraavasti: Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun eläimen kolo häiritsee vain
pelaajan lyöntiasentoa.

4. Kiinteät haitat lähellä viheriötä
Mallipaikallissääntö F-5 on voimassa. Tätä paikallisääntöä voidaan käyttää vain silloin, kun sekä pallo että kiinteä haitta ovat yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Säännössä 16.1a mainitun lisäksi haittaamiseksi katsotaan se, kun kiinteä haitta on pelaajan pelilinjalla, korkeintaan kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta ja on korkeintaan kahden mailanmitan päässä pallosta.
Poikkeus: Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

5. Kuivatusojat pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla
Kuivatusoja, joka sijaitsevat yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatuilla alueilla ja jota ei ole erikseen estealueeksi merkitty esimerkiksi väylillä 10, 12 ja 18 katsotaan olevan osa yleistä pelialuetta, eikä se ole estealuetta.

6. Mittamerkit kentällä
Kaikki kentällä olevat mittapaalut ja mittamerkit ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen ilman
rangaistusta on mahdollista Säännön 16.1 mukaisesti. Vapautumista ei sallita Säännön 15.2 mukaisesti.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Yleinen rangaistus.

7. Suojeltavat puut
Vastaistutetut/ nuoret puut, jotka on tukipuin tuettu ja/tai oranssin värisin nauhamerkinnöin varustettu
ovat kiellettyä pelialuetta:
• Jos pelaajan pallo on missä tahansa kentällä paitsi estealueella ja pallo koskettaa tällaista puuta tai
tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan
vapautua tästä Säännön16 .1f nojalla.
• Jos pelaajan pallo on estealueella ja tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin
vaatimaa tilaa, pelaajan täytyy vapautua tästä rangaistuksella Säännön 17.1e mukaisesti tai ilman
rangaistusta Säännön 17.1e (2) nojalla.
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön
14.7a nojalla.

8. Pallo osuu kentällä olevaan sähköjohtoon
Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut kentällä olevaan sähköjohtoon
pelattaessa väylää 2 tai 3, lyöntiä ei lasketa. Pelaajan tulee uusia lyönti ilman rangaistusta siitä paikasta
mistä edellinen lyönti suoritettiin (ks. Säännöstä 14.6 kuinka toimia).
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön
14.7a nojalla.

9. Mailat ja pallot
9a) Hyväksyttyjen draivereiden luettelo: Mallipaikallissääntö G-1 on voimassa.
Rangaistus paikallissäännön vastaisella mailalla lyömisestä: Tuloksen hylkääminen
9b) Urat ja lyöntipintojen merkinnät: Mallipaikallissääntö G-2 on voimassa
Rangaistus paikallissäännön vastaisella mailalla lyömisestä: Tuloksen hylkääminen
9c) Hyväksyttyjen pallojen luettelo: Mallipaikallissääntö G-3 on voimassa.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Tuloksen hylkääminen

10. Käyttäytyminen
Mikäli pelaaja käyttäytyy epäurheilijamaisesti, toimikunta voi rangaista pelaajaa. Epäurheilijamaista
käytöstä on mm.:
• Kentänhoidon laiminlyönti (esim. jättää hiekkaesteen haravoimatta tai turpeet laittamatta takaisin)
• Epäasiallinen kielenkäyttö
• Mailan heittäminen tai muu vaarallinen käsittely
• Kentän, kaluston tai muun omaisuuden vahingoittaminen
• Toisen pelaajan, toimihenkilön tai muun henkilön solvaaminen
Toimikunta käsittelee kunkin tapauksen erillisenä. Mahdollisia rangaistuksia ovat: varoitus, yhden lyönnin rangaistus, yleinen rangaistus ja tuloksen hylkääminen.