KILPAILUMÄÄRÄYKSET

WIURILA GOLF - KILPAILUMÄÄRÄYKSET voimassa 1.5.2019 alkaen
Seuraavat kilpailumääräykset yhdessä kilpailutoimikunnan laatimien kilpailukohtaisten lisäysten ja
täsmennysten kanssa ovat voimassa kaikissa Wiurila Golfin kilpailuissa.

1. ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailuun ilmoittaudutaan Caddiemasterille puhelimella, sähköpostilla tai NexGolfin kautta. Viikonlopun
kilpailuihin ilmoittautuminen päättyy edeltävänä torstaina klo 18. Muihin kilpailuihin ilmoittautuminen
päättyy kilpailukutsussa ilmoitettuna aikana.

2. OSANOTON PERUUTTAMINEN
Peruutus on tapahduttava ennen ilmoittautumisajan päättymistä, sen jälkeen kilpailija on velvollinen
maksamaan kilpailumaksun, mikäli hänellä ei ole hyväksyttävää syytä tai ei ole ilmoittanut lainkaan
poisjäännistä.

3. JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN
Jälki-ilmoittautuneita otetaan vain mahdollisuuksien mukaan poisjääneiden tilalle tai jo arvottuihin vajaisiin
ryhmiin. Jälki-ilmoittautuneilta peritään kilpailumaksun lisäksi 5€.

4. PELINOPEUS (Sääntö 5.6)
Jokaiselle reiälle annetaan maksimipeliaika, joka perustuu reiän pituuteen ja vaikeuteen. Näistä ajoista
muodostuu pelaamisen aikataulu, jota pelaajien ei tulisi ylittää.
Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailun aikataulusta tai, muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä
ollessa, enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, heidät voidaan asettaa
aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ilmoitetaan ryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää
lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 30 sekuntia, mutta alle 40 sekuntia, siitä hetkestä lähtien, kun on hänen
vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:
                           Lyöntipeli                                         Reikäpeli
1. rikkomus:       Varoitus                                            Varoitus
2. rikkomus        Toinen varoitus                                Toinen varoitus
3. rikkomus:       Yksi rangaistuslyönti                        Reiän menetys
4. rikkomus:       Kaksi rangaistuslyöntiä lisää           Reiän menetys
5. rikkomus:       Tuloksen hylkääminen                    Tuloksen hylkääminen
Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä hetkestä
lähtien, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja suoraan yhden lyönnin rangaistuksen pelin
viivyttämisestä kolmella ensimmäisellä rikkomuskerralla ja sen jälkeen edellä olevan taulukon mukaisesti.
Aikatarkkailua tekevät vain tuomarit. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin mielestä
on pelaajan vuoro lyödä.
Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän
ryhmän. Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellisen aikatarkkailun
rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa.
Edellä mainitun lisäksi pelaajaa voidaan aikatarkkailla ilmoittamatta siitä pelaajalle riippumatta siitä onko
hänen ryhmänsä jäljessä tai ei. Mikäli pelaaja tällöin käyttää aikaa lyönteihinsä enemmän kuin 60 sekuntia,
hän saa rangaistukset samalla tavalla kuin hän olisi aikatarkkailussa (30-40 sek.).

5. Tilapäiset kiinteät haitat (TIO)
Toimikunta määrittelee tilapäiset kiinteät haitat ennen kutakin kilpailua. Mallipaikallissääntö F-23 on
voimassa.

6. Pelin keskeyttäminen (Sääntö 5.7)
Seuraavia signaaleja käytetään pelin keskeyttämiseksi ja jatkamiseksi:
➢ Välitön pelin keskeyttäminen vaarallisen tilanteen vuoksi: Yksi pitkä sireenin ääni
➢ Tavanomainen pelin keskeyttäminen: Kolme peräkkäistä sireenin ääntä
➢ Pelin jatkuminen: Kaksi peräkkäistä sireenin ääntä
Huomautus: Mikäli peli keskeytetään välittömästi vaarallisen tilanteen vuoksi, myös kaikki harjoittelualueet
suljetaan välittömästi.

7. Harjoittelu (Sääntö 5.2)
Lyöntipelissä ja reikäpelissä Sääntöjä 5.2b ja 5.2a muokataan seuraavasti: Kilpailupäivänä pelaaja ei saa
harjoitella kilpailukentällä ennen kierrosta tai kierrosten välissä.
Poikkeus: Kaikilla kentän rajojen sisäpuolella olevilla harjoitusalueilla harjoittelu on sallittua kaikkina
kilpailupäivinä.

8. Kuljetus
Kierroksen aikana pelaajan tai caddien tulee kulkea jalkaisin, paitsi jos toimikunta on myöntänyt luvan
tilapäiseen moottoroituun kuljetukseen tai hyväksyy sen myöhemmin. Pelaajalla, joka on pelannut tai tulee
pelaamaan lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella, on aina lupa moottoroituun kuljetuksen. Pelaaja saa
yleisen rangaistuksen jokaiselle väylälle, jolla rikkoo tätä paikallissääntöä. Jos rike tapahtuu kahden väylän
välillä, rangaistus koskee seuraavaa pelattavaa väylää.

9. Tuloskortin palauttaminen
Pelaajan katsotaan palauttaneen tuloskorttinsa toimikunnalle, kun hän on poistunut tuloskorttien
jättämiseen varatulta alueelta, Scoring Arealta.

10. Tasatulosten ratkaiseminen
Tasatulokset ratkaistaan toimikunnan kilpailumääräyksissä ilmoittamalla tavalla.
➢ Pistebogey: 1. alhaisempi tasoitus, 2. matemaattinen menetelmä
➢ Tasoituksellinen lyöntipeli: 1. alhaisempi tasoitus, 2. matemaattinen menetelmä
➢ Tasoitukseton lyöntipeli: matemaattinen menetelmä, mutta seuran mestaruuskilpailussa
tasatilanteessa kilpailun voittaja ratkaistaan välittömästi suoritettavalla “sudden death”-uusinnalla.

11. Kilpailun tai ottelun tulokset – Kilpailun päättyminen
Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai
ottelun tulos ja/tai kilpailun tulokset on laitettu ilmoitustaululle.

12. Käyttäytyminen
Mikäli pelaaja käyttäytyy epäurheilijamaisesti, toimikunta voi rangaista pelaajaa. Epäurheilijamaista
käytöstä on mm.:
➢ Kentänhoidon laiminlyönti (esim. jättää hiekkaesteen haravoimatta tai turpeet laittamatta takaisin)
➢ Epäasiallinen kielenkäyttö
➢ Mailan heittäminen tai muu vaarallinen käsittely
➢ Kentän, kaluston tai muun omaisuuden vahingoittaminen
➢ Toisen pelaajan, toimihenkilön tai muun henkilön solvaaminen
Toimikunta käsittelee kunkin tapauksen erillisenä. Mahdollisia rangaistuksia ovat: varoitus, yhden lyönnin
rangaistus, yleinen rangaistus ja tuloksen hylkääminen.